Luotettava ja perinteinen kupari­tieto­verkko

Nykypäivän yrityk­sissä tietoliikenne­verkot ovat yhä merkittävämpi osa jokapäi­väistä työtä

Pienikin häiriö­tekijä voi hidastaa tai pahimmassa tapauksessa keskeyt­tää tuotannon ja yhteyden ulkomaailmaan, joten riskit on minimoitava jo suunittelu­vaiheessa ja asennuksessa.

Käytämme asennuksissa vain laadukkaita tieto­verkko­tuotteita ja -tuote­perheitä.

Yrityksemme on sertifioitu asentamaan esimerkiksi seuraavia tietoliikenneverkkoja:

Fluke DTX 1800

  • Commscope:n tietolii­kenne­verkkoja
  • R&M tieto­liikenne­verkkoja

Kaikki tekemämme tietoliikenne­verkot mitataan Fluke DTX 1800-mittarilla, jonka avulla saamme myös dokumentoitua verkon toimivuuden ja taattua kate­gorioiden funk­tionaalisuuden.